Nationale Commissie Jachtparcours: Niewigheden voor het seizoen 2014

Ingezonden door Ludo Verbelen

Beste schutters,

De Kalender 2014 en het Reglement prijzentafel Jachtparcours en Compak 2014 werden reeds eerder gepubliceerd op onze website onder de rubriek "Reglementen JPC/Compak".

Gelieve te noteren dat er ook voor 2014 een aantal belangrijke wijzigingen werden beslist. Wij raden dan ook alle schutters aan om de het document Nieuwigheden voor het seizoen 2014 aandachtig te lezen onder de rubriek "Reglementen JPC/Compak".

Vanaf nu is het ook mogelijk om via de nieuwe rubriek "BFK Shop" een uniform op maat voor buitenlandse wedstrijden aan te kopen.

De Nationale Commissie Jachtparcours hoopt U dit jaar opnieuw talrijk te mogen begroeten op de federatiewedstrijden.

Met sportieve groeten,

Ludo Verbelen
Secretaris Nationale Commissie Jachtparcours