1ste Federatiewedstrijd JACHTPARCOURS te Saint-Lambert (Fr)

Ingezonden door Ludo Verbelen

Bijkomende gegevens :
Klik hier voor het inschrijvingsformulier

Adres: Domaine du Clos Saint-Lambert, Route Naionale 1044, 02870 Fourdrain, Frankrijk

100 kleis
Maximum aantal deelnemers: 96
Loodhagel maximum 28 gram verplicht (7 tot 9)

Aan deze wedstrijd zijn volgende prijzen onder vorm van aankoopbons verbonden (alleen voor wie persoonlijk aanwezig is bij de prijsuitreiking):
Categorie A + B
1ste plaats 75 EUR
2de en 3de plaats 50 EUR
Categorie C
1ste plaats 75 EUR
Categorie NC
1ste plaats 50 EUR

Deze federatiewedstrijd wordt gesponsord door Wapenhandel PLETSERS.
Wapenhandel Pletsers en de Nationale Commissie Jachtparcours schenken ook nog 5 waardebons voor een totale waarde van 275 EUR die na de wedstrijd zullen verloot worden onder de aanwezige deelnemers (ook de buitenlanders) die nog geen prijs hebben gewonnen.

De Nationale Commissie Jachtparcours wil de trouwe schutters belonen.
Daarom werd beslist om een geweer Blaser F16 (waarde € 3.700) te verloten onder alle schutters die tijdens het seizoen 2017 aan ten minste 8 federatiewedstrijden hebben deelgenomen.
De loting zal plaatsvinden tijdens de podiumceremonie van het Belgisch Kampioenschap Jachtparcours in Orville op zondag 25 juni 2017. Meer info over de Blaser F16 op www.blaser.de/F16.

Om deel te nemen aan een wedstrijd die ingericht is door de Nationale Commissie Jachtparcours moeten deelnemers die de Belgische nationaliteit hebben, beschikken over een (voorlopige) sportschutterslicentie categorie C en lid zijn van VSK-Kleischieten of URSTBf.